Hem

  • BottomSneaker Animerad
  • BottomSneaker Story
  • Insjöbotten
  • Skräpbotten
  • Havsbotten
  • Flodbotten

Var hittar man fisken?

De flesta fiskar finns i den nedre tredjedelen av vattnet. Släta sand- och lerbottnar är ofta fisktomma. Det gäller både i havet, i sjöar och rinnande vatten. Varierade bottnar med grundtoppar, hålor, stenblock, tångruskor, sjunkna träd och båtvrak är mest populära tillhåll för fisken. Det är där man fångar mest fisk. Det är också där man förlorar många krokar, drag och sänken.

Världens bästa fiske

Det handlar inte om något bestämt land utan om var någonstans i vattnet. Ja, var brukar yrkesfiskarna lägga sina nät? Var vill man tråla? Var ligger ryssjor och burar? Just det, vid botten! De flesta fiskarna och de största fiskarna finns oftare närmare botten än vid vattenytan. Så var du ska fånga mest fisk och störst fisk kan du själv räkna ut.

Fiskedrag, wobblers, jiggar och agn

Naturligt agn har använts i tusentals år. Pilkar, plåtdrag, spinnare och wobblers har länge fungerat bra. Idag är jiggar väldigt populära för att de fiskar bra. Med Bottom Sneaker har vi satsat främst på mjukbeten av olika modeller och med olika rörelsemönster. Bottom Sneaker fungerar för vanligt kastfiske, bottenmete med agn, släpfiske efter båt, trappstegsfiske och nästan vertikalfiske.

Bottenfiska utan att fastna

Genom sin unika konstruktion följer Bottom Sneaker alla bottenkonturer upp och ner utan att fastna. Den glider över stenar, stockar, grenar, dumpade bildäck, trossar, spöknät och tångruskor. Den kommer ner i gropar som du inte når med dina vanliga drag. Precis där de stora bamsingarna ofta står och lurar. Prova med en Bottom Sneaker!

Låt andra göra bottennappen

Om du lyckas lista ut var det finns besvärliga klippor och hålor på botten och var det ligger båtvrak, spöknät, avslitna linor, gamla drag, sänken och krokar. Då vet du också var det troligen finns mycket fisk. Medan andra sätter ännu fler beten och krokar i botten kan du i stället fånga fisken med en Bottom Sneaker.