Frågor & Svar

Fiska när, var, hur och varför?

Kan inte den breda skidan på Bottom Sneaker skrämma bort fisken?

Varken linor, sänken eller krokar liknar något som är fiskarnas naturliga fiender och Bottom Sneaker ser inte ut som något farligt heller. Ibland pratar man om att fisken skyggar för synliga linor eller att de blir ”krokvana” där det fiskas flitigt. Det är nog en överskattning av fiskarnas intelligens. Om fiskar efter några krokningar blir svårare att fånga är det mera troligt att de börjat skygga för mera begripliga saker som exempelvis silhuetten av en fiskare, ett stort båtskrov, motorljud och slammer i en båten. En autistisk fisk (om det finns såna) kanske skräms bort av Bottom Sneakers skida eller bara av ett bete som har fel färg, men många fiskar kan lika väl bli nyfikna och vilja provsmaka på konstigheterna.

Är det inte besvärligt att kasta med en Botten Sneaker så att linan snor sig omkring den i luften?

Det går bättre att kasta med en Bottom Sneaker än med många wobblers. Formen och längden på skidan och masten, tyngdernas placering och fästpunkten för kastlinan är noga avpassade så att den inte är benägen att sno sig under kast. Det fungerar bra så länge du inte gör ändringar och börjar bocka om masten på ett olämpligt sätt. Läs också i Fiskeguiden / Bästa kastteknik med Bottom Sneaker. Men också när linan någon gång hamnar ett varv runt öglan på masten så kanske du inte ens märker det för Bottom Sneaker rör sig ändå ganska normalt.

Varför finns inte Bottom Sneaker i kamouflagefärg eller i grönblått för att synas mindre?

Kamouflagefärger döljer ett föremål bra när det står stilla och när färgerna och mönstret överenstämmer väl med omgivningen. När färgen eller mönstret inte är exakt rätt och när ett föremål rör sig är kamouflagemönster inte alls lika effektiva för att få föremål att synas mindre. En piggvar eller en sandskädda kan vara väldigt svår att upptäcka när den liggar stilla på botten men den syns mycket bra så fort den simmar iväg.

Mattsvarta föremål reflekterar allra minst synligt ljus som ett öga kan reagera på. I de flesta omgivningar tenderar svarta föremål att mest uppfattas som skuggor – om man alls lägger märke till dem. Därför är de klassiska ninjakläderna helsvarta och även många moderna insatsstyrkor och vissa polisgrupper har idag svarta uniformer.

Somliga har sagt att Bottom Sneakers skida i stället kunde fungera som en attraktor på samma sätt som lockblänken vid trollingfiske. Man kanske skulle prova att göra skidan i fluoroscerande gult eller rött i stället?

Men prova gärna att måla om en skida i grågrönt och berätta för oss om du får fler hugg.

När en Bottom Sneaker slår mot stenar i botten eller drar upp ett moln av slam på leriga bottnar då skräms väl fisken bort?

Det verkar faktiskt som att det är alldeles tvärtom. På senare år har många beten försetts med rasselkulor just för att ge ifrån sig ljud och väcka fiskens uppmärksamhet. Vid pimpelfiske så slår man pirken i botten emellanåt för att locka fram fisken. I ett äldre nummer av ”Napp och nytt” står att läsa: ”Låt jiggen studsa i botten med jämna mellanum. Gösen lockas när slam virvlas upp och när jiggens metallhuvud ger ifrån sig ljud vid kontakt med hård botten.”

Är det 100% säkert att man inte kan få bottennapp med Bottom Sneaker?

Njae, sådär 99,33% säkert, fast bara på ett ungefär. Jag har själv förlorat två av de tidiga lite enklare testexemplaren av Bottom Sneaker när jag provade att kasta in i en vase* och den andra  gången när jag utmanande ödet och kastade en stund rätt ut i ett korallrev nere på Tonga. Och har man sett skarpa koraller på nära håll så förstår man varför. Alltså undviker jag att i onödan kasta i rishögar och inte heller brukar jag släpa betet på bottnar med exempelvis stridshinder och skrotupplag. Den som lovar 100% säkerhet för någonting brukar oftast vara 100% bedragare.

(*vase, risvase: konstruerad uppväxtplats för småfisk och består ofta av hopsurrade och nedsänkta granar)

Varför finns inte Bottom Sneakers beten i perfekta fiskimitationer?

Fiskar är ganska primitiva varelser och reagerar främst på grundläggande nyckelretningar. Det viktiga är att ett bete sänder en eller flera signaler som lockar fisken just för tillfället. Det kan vara fråga om rätt storlek, en viss form eller färg som står på dagens meny, snabb eller långsam rörelse, en speciell lukt och liknande. Överdrivna nyckelretningar som skeddragets stora slängar och kraftiga blänk och överdrivna betesfärger i flouroscerande rött och gult lockar fler fiskar till hugg än diskreta signaler. Det kallas superoptimering.

Skedspinnare som ofta är framgångsrika beten liknar exempelvis inget av rovfiskens naturliga bytesdjur, men skedens vibrationer är också en sk. superoptimal signal. Perfekta fiskimitationer är onödiga för fisken och lockar mest sportfiskare att köpa produkterna. En flugfiskare kommenterade en gång diskussionen om torrflugans spretande hackel: ”Om man tror att öringen räknar sländornas ben så har man överskattat fiskens begåvning i matematik.” Citat ur ABUs sportfiskeskola: ”Fisken styrs av en mängd reflexer… Fisken måste få rätt ”kod” från det tilltänkta bytet… Ett bra sådant behöver alltså inte, rent vetenskapligt, imitera fiskens föda… Långt viktigare är att den framhäver just de egenskaper som utlöser hugg hos den fiskart det är avsett för.”

Tackel med tafsar och sänken trasslar ju ofta när de sjunker. Hur är det men en Bottom Sneaker? Är det inte risk att den också trasslar in sig i linan när den sjunker mot botten och vid trappstegsfiske?

Nej, tvärtom. Skidan på Ski-modellen som är lämplig för just trappstegsfiske är så utformad att den glider bakåt när den sjunker, dvs bort från dig. Bottom Sneaker sträcker alltså ut din lina medan den dalar nedåt. Om man i stället använder vanliga bottentackel med linor, tafsar och tyngder så snor de lätt ihop sig när de sjunker.

Kan man inte använda vilka beten som helst med en Bottom Sneaker?

Jovisst, men då blir det oftast totalt fel och helt värdelöst. För att Bottom Sneaker ska fungera riktigt måste betesdelen ha rätt flytkraft. Om betet är för lätt håller sig Sneakern inte alls på botten som det är tänkt och om betet är för tungt lägger den sig på sidan och fungerar bara som en dragg till att samla in sjöstjärnor och att få bottennapp med.

Se också bild i Fiskeguiden / Rätt bete – rätt läge.

Det är ju bra att krokarna inte släpar i botten men när man drar en Bottom Sneaker bland stenblock och bråte kommer väl ändå själva skidan att kila fast mellan stenar och i grenklykor?

Ärligt talat, ja det kan hända, men bara mycket sällan. Ski-modellen har en skida som är jämnbred hela vägen. Det innebär att om skidan kommer ner emellan trånga stenar så kommer hela skidan också igenom. Keel-modellen är inte riktigt lika säker eftersom den är bredare nere vid tyngden som ändå har en hög och smal form just för att passera de flesta trånga pass. Men Keel-modellen har i stället andra fördelar.

Hur mycket kan jag spara i pengar på att använda Bottom Sneaker i stället för att bottenfiska med ”vanliga drag”?

Massor. När laxfisket i en norsk älv var uruselt åkte jag och tre man ned till fjorden för att ta lite matfisk för dagen. Vi fiskade under drygt en halvtimme på steniga bottnar med täta tångskogar. Sen gav vi upp då en kall nordanvind med regn svepte in. På den stunden fick mina kamrater åtskilliga bottennapp och hann tillsammans förlora fyra drag. Jag som hela tiden lät Bottom Sneaker stryka över stenar och tång hade inte ett enda bottennapp. Men exakt hur mycket pengar du sparar beror förstås på hur dyra drag du brukar använda till att dekorera sjöbotten.

Varför jämföra med dyra beten? Det finns mycket billigare att köpa.

Visst finns det billiga beten och somliga är också bra, men andra billiga beten är riktigt bedrövliga. På Sportfiskemässan köpte jag från en välkänd butik flera paket billiga wobblers och billiga spinnare för att använda som rent förbrukningsmaterial eller ge bort till nyblivna och mindre kräsna fiskare. Efter att ha provat betena fann jag dem helt värdelösa och skulle skämmas att ge skiten som present till någon. Wobblerna släpade bara på snedden som stela pinnar och spinnarna vägrade helt att rotera. De släpade bara helt dött och att böja skedarna på olika sätt med en tång hjälpte inte heller. Om din fritid är något värd så skaffa grejor som fungerar.

Hur viktigt är dragets utseende? Vilka färger och mönster är bäst?

Fiskars tankeförmåga är jämfört med oss ganska begränsad. Det innebär att de mestadels uppfattar och reagerar på enkla signaler. Det handlar inte om att allting måste stämma och det handlar sällan om detaljer. Fiskar är ganska närsynta. Det innebär att det allra viktigaste är att betet kommer tillräckligt nära. Fiskar som trycker vid botten stiger sällan särskilt mycket för att ta ett byte.

Fiskar ser färger, men gult och rött ljus filtreras bort på några få meters djup. Djupare ned finns bara blå färg. Arter av bottenlevande fiskar har också rätt begränsat färgseende. Om du dessutom fiskar i mycket grumligt vatten eller på natten så står valet främst mellan ljusa och mörka beten, också kontraster mellan ljust och mörkt är viktigare än färgerna som blir ganska betydelselösa.

Slutsatsen är att finliret med exakta färgkombinationer och perfekta imitationer av småfisk, räkor, maskar, etc  till stor del är bortkastad möda.

Det allra viktigaste är ändå att placera betet nära fisken, exempelvis i bottengropar, bland sjunktimmer, vid vrak, mellan stenblock, i tångskogar mm.  Då gäller det att inte fastna stup i ett.

Vad ska ett bete imitera?

Vissa fiskar är specialiserade på bara vissa byten och då ska betet naturligtvis likna detta. Somliga fiskar specialiserar sig på ett bestämt byte under en kort tid och nästa dag kan något helt annat stå på menyn. De flesta fiskarter har en ganska blandad diet och då fungerar olika typer av drag och jiggar. Nästan alla fiskar äter gärna vattenlevande maskar och även daggmaskar när sådana serveras. Det är faktiskt så att av all föda som fiskar konsumerar så är olika typer av maskar den absolut största kategorin. Somliga maskar är pyttesmå och andra kan vara 30 cm och längre.  Det innebär att jiggar i olika storlekar med slingrande rörelser är utmärkta beten för många fiskarter. Större predatorer går ibland över till enbart fiskdiet. Då kan Bottom Sneaker Shad eller Rotafish vara ett bättre val.

Hur försiktiga och lättskrämda är fiskar? Är dom och misstänksamma mot tafsar, beten och krokar?

Som liten grabb fick jag lära mig att kroken som man trädde i masken absolut inte fick synas för då nappade inte abborren. Och när nylonlinorna kom då sa man att nylon var osynligt i vattnet och att fisken skulle nappa mycket bättre. Inget av detta stämde. Men visst är vissa fiskar mera lättskrämda och vaksamma än andra.

Att vada omkring på fiskeplatsen, skramla i båten, plaska i vattnet eller röra sig oförsiktigt på stranden vid en liten klar älv kan skrämma iväg fisken långt utom kasthåll. Att ett klumpigt bete, en synlig lina, kroken eller sänket skulle skrämma fisken är nästan alltid en våldsam överskattning av fiskens analysförmåga och tänkande. Vad som kan skrämma fisken är plötsliga och starka ljud och rörelser och föremål som liknar någon fiende. En krok, ett sänke eller en lina liknar ingen naturlig fiende. Men det stämmer att somliga fiskarter och även vissa individer är mer försiktiga än andra. Andra fiskar bryr sig inte. Laxar som vandrat upp till lekplatser i älvarna och piggvar på knädjupt vatten i havet kan man ofta peta på utan att de ens flyttar sig.

Forskare har funnit att precis som människor kan enskilda fiskar av samma art ha olika personlighet. De försiktiga individerna är mindre aktiva och tar inte för sig. Det innebär att de växer långsammare och förblir mindre och magrare. De mer offensiva individerna hugger glupskt och oförfärat det mesta i matväg och växer sig snabbt stora och starka. Det är mindre troligt att dessa räds en lina eller något bihang till betet. Och det är ju de stora välmatade och kämpastarka fiskarna som vi helst vill fånga. Med stor sannolikhet är det också dessa fiskar som är nyfikna och kastar sig över nya byten med helt annorlunda färg, form och rörelser. Vissa fiskar lockas också fram av propellerströmmen efter båtar. De som trollar efter lax och högvilt som marlin och dorado känner väl till detta.

Hur reagerar fiskarna på ljud?

Fiskar har dels hörsel och dels ett sidolinjeorgan som båda används för att lokalisera byten. Sidolinjen uppfattar tryckförändringar från exempelvis stenar och andra föremål i strömmande vatten och i stilla vatten också förbipasserande fiskar och våra förrädiska beten. Fiskarnas hörsel uppfattar enbart ljud på låga frekvenser, från avsevärt lägre ljud än det som människor kan höra och en liten bit upp i vårt hörselområde. Gasbubblor från fiskstim är ett exempel. Ljud kan alltså fungera som lockmedel. Rasselkulor på betet fungerar om det är lågfrekvent. Alla rasselbeten har inte rätt ljud. Ett bete som skrapar eller slår mot bottenstenar kan också locka fram rovfisken. Om det dessutom river upp lite bottenslam är det ytterligare en fördel. Så fungerar exempelvis Bottom Sneaker.

Beten kan också fiska bra trots ett helt galet utseende. En skedspinnare ser ju knappast ut som något av fiskens vanliga byten, men det surrande ljudet och tryckvågen från spinnarskeden plus blänket får dem att med god aptit hugga betet.

Hur fungerar Bottom Sneaker med Catch &release?

Vi har inte upptäckt någon skillnad åt något håll jämfört med andra drag och jiggar. Det beror nog främst på hur man hanterar fisken och vilka krokar man använder. Svårast är det vid mete med naturligt agn då fisken ofta hinner svälja kroken. Några undersökningar har visat att vissa fiskar blivit så stressade av en catch&release att när de återfångas har slutat växa och att de ännu långt senare är avmagrade och svaga. Posttraumatiskt stressyndrom kan kräva långvarig och kostsam terapi!

Hantera därför de fiskar du ska släppa tillbaka så varsamt du kan och lossa dem helst i vattnet och utan onödig fördröjning för pussande och omständligt fotograferande. Detta är speciellt viktigt när det är minusgrader i luften. Eller sluta fiska när du har fångat det du ska behålla och njut bara av naturen och friheten.

Den modellen av Botten Sneaker som ska vara genomskinlig och synas mindre i vattnet är ju mjölkigt blåvitaktig och måste synas tydligare mot alla mörka ställen på botten. Hur bra fungerar det?

Ja alldeles riktigt ser den blåvittonad ut i luft, men den är mera transparent i vattnet och det är ju där som fisken håller till innan vi fångar den. Anledningen till att den ser mindre genomskinlig ut i luft är just för att ytan är mycket finkornig. Fördelen med en matt, kornig yta är att alla ljusreflexer blir diffusa och mindre störande. Doppa själv skidan i vatten och se.

Hur tåligt är materialet i en Bottom Sneaker?

Mjuka jiggbeten får alltid betraktas som förbrukningsmaterial och har en begränsad livslängd vilket naturligtvis beror på hur stora och skarptandade fiskar du lyckas lura. Skidan till Bottom Sneaker är tillverkad av ett starkt flexibelt plastmaterial som har mycket bra motståndskaraft både mot saltvatten och UV-ljus. Vi har testat materialet i temperaturer mellan +50 och

–20°C utan att det mjuknade märkbart i värmen och var fortfarande ganska flexibelt i kyla. Det betyder att det klarar alla normala fiskemiljöer så länge man undviker grillning och kemiska lösningsmedel. Fast delarna i syrafast stål tål nog sådant också.

Varför är det inte blytyngder i Bottom Sneaker?

Bly är bra till sänken för att det är tungt, men det är dåligt för miljön och för dig för att det är giftigt. Några länder har redan förbjudit blysänken och i andra länder råder blyförbud i en del känsliga fiskevatten. Det gäller även vissa platser i Sverige. Bottom Sneaker har tyngder av rostfritt syrafast stål eller blyfria legeringar. Det är mycket dyrare men ekologiskt bättre material. Dessutom är ju avsikten med Bottom Sneaker att den inte ska berika bottenmiljön så ofta.

Hur bra är egentligen Bottom Sneaker för att fånga fisk? När något låter för bra för att vara sant så brukar det inte heller vara sant. Har ni några jämförelser med andra beten som wobblers, skeddrag och spinnare?

Nej, vi har ingen jämförande statistik. Det finns inga beten som är bra vid alla tillfällen och för alla slags fiskar, även om somliga säljare påstår det. Mycket beror också på hur du fiskar med ett bete. Vilken storlek, färg och rörelse som fiskar bäst varierar ofta från en dag till nästa. Ibland är ett skeddrag bäst och ibland en spinnare. Självklart är Bottom Sneaker otroligt bra när fisken hugger bara på den och inte på några andra beten, och andra gånger är det tvärtom. Fiskar kan vara väldigt nyckfulla. Ibland duger vilket bete som helst och en annan dag fungerar ingen övertalning i världen, inte ens en läckert presenterad Bottom Sneaker.

Det finns alltså inget enkelt svar, du får som alltid bedöma förutsättningarna på fiskeplatsen och sedan prova dig fram.

Kommer det att finnas fler olika beten till Bottom Sneaker?

Ja, både fler färger och former. Ett nytt dubbelroterande bete med fladderstjärt håller vi just på att testa och en helt unik jiggkombination av wobbler och shad. Och ännu flera beten av wobbler- och devontyp och spinnare är under utveckling och praktisk utprovning.

I snabbt strömmande vatten går Bottom Sneaker bara rätt upp till ytan. Ska man sätta på extra tyngder eller finns det något bra knep?

Nej, vi har inget knep. Ursprungsmodellen av Bottom Sneaker Ski är designad just för långsamt bottennära fiske. Den kan stoppas upp helt och fungerar bra på trappstegsfiske. I rinnande vatten kan den vara lämplig i djupa hålor eller lugna bakvatten. Men vi har ju en konstruktion för just snabb rörelse, stark ström och större djup. Den kallas Bottom Sneaker Keel. Prova den!

Vilka fiskar går nära botten och som man kan fånga med Bottom Sneaker?

Fiskar som torsk, gråsej, lax, öring, gös, abborre och gädda växlar djup, men går ofta nära botten. Det beror dels på var de för dagen finner sina byten och dels på deras trivseltemperatur. Öringen trivs bäst i 8 -12 grader och gäddan uppges gilla omkring 14 grader allra bäst. Under sommaren hittar man exempelvis ofta de stora gäddorna nära botten på djupare vatten och vid djupbranter och under hösten brukar abborrar gå mera vid botten än de gör under den varmaste tiden. Somliga fiskar går nästan alltid vid botten. Dit hör plattfiskar som skäddor, piggvar, hälleflundra och flera andra arter som exempelvis fjärsing, havskatt och långa. Och om man ägnar sig åt mete i sötvatten; lake och flera vitfiskar. Sedan beror det på vattendjup och även andra saker när och var en Bottom Sneaker är bästa valet. Ett exempel; nordanvind föregår ofta ett lågtryck och den värmeälskande abborren som har sluten simblåsa ställer sig att tjura nere vid botten. Om man då ska lyckas få den att bita på, måste man åtminstone placera betet där nere på djupet.

Somliga säger att när man använder en ståltafs framför betet så får man mindre fisk. Botten Sneakers mast måste väl vara en klar nackdel?

Ja, det stämmer att masten inte gör betet mera attraktivt, men den har ju andra fördelar. Först måste vi ha klart för oss att fisken inte vet vad en tafs eller lina är. Det andra är att de flesta fiskar är mycket närsynta och reagerar mest på ett betes rörelse, storlek, form, färg och lukt. Somliga sportfiskare har märkt att vissa fiskarter kan störas mera av en ståltafs än andra. Gäddor, abborrar och torskar verkar knappt bry sig. En annan anledning till att en tafs ger mindre fångst kan vara att den förändrar rörelsen hos exempelvis en wobbler och gör att ett agnat mete blir stelare och fisken känner motståndet. Vid andra tillfällen är det så känsligt att inte ens en nylontafs duger utan bara en riktigt tunn tafs av fluorocarbon. Vi vet inte riktigt vad som gör sådana skillnader från dag till dag. Ändå är det så att flera riktigt skarpsynta och kanske smarta fiskar som tonfiskar och marlin i kristallklara vatten oftast fiskas med ståltafs.

Om Bottom Sneaker fungerar så bra, varför har inte de stora företagen som Abu Garcia, Normark, Rapala, Berkley och andra kommit ut med likadana fiskebeten?

Det undrade jag också en gång när jag byggde de första enkla prototyperna av Bottom Sneaker. Jag trodde bestämt att det fanns någon liknande konstruktion på marknaden, annars var det väl bara en tidsfråga när den kom. Men efter många år fanns fortfarande ingenting i butikerna och bland mer än 15 000 närliggande patent som jag sökte igenom fanns inte heller något likadant. Det är för övrigt så att helt nya produkter oftare kommer från små företag än från de stora som är bundna till långsiktiga produktionslinjer. Exempelvis tillverkade James Heddon den första wobblern i slutet av 1800-talet, men i många år sålde ABU mängder av plåtdrag och spinnare innan de 1955 äntligen presenterade sin Hi-Lo wobbler i ”Napp och nytt”. Och jiggar hade också funnits i många år när Abu Garcia började marknadsföra dem år 2005. Det tar liksom lite längre tid att ändra kurs med en supertanker än en eka med aktersnurra. Men om du väntar i 15-20 år så kan du säkert köpa en Bottom Sneaker från många olika tillverkare.

De senaste 30 åren av svensk statistik visar att av alla nya uppfinningar kommer nästan hälften från fria uppfinnare, en betydligt mindre del från företag och den allra minsta delen från universitet och forskningsinstitutioner.

På vissa bottnar blir det massor av äckliga gröngula alger på sensommaren. Vad ska jag göra när min Bottom Sneaker efter varje kast kommer upp heltäckt av snorslemmiga alger?

Fiska någon annanstans. Jag känner inte till något bete eller tackel som klarar sig genom sådana ställen utan att strax få en grågulgrön slemmig overall. Troligen har inte heller fisken någon lust att simma där.

Varför ska jag använda en Bottom Sneaker i stället för andra drag?

Nej, det tycker jag inte heller att du ska. Bottom Sneaker ska inte ersätta dina andra beten – den ska komplettera dem. Med Bottom Sneaker kan du komma åt fisk som står i djupgropar, mellan stenblock, vid sjunktimmer, båtvrak, i tångskogar och andra bra matplatser och populära skyddade tillhåll. Om du vill reta trögflirtade fiskar att bita på genom att dra ett bete otroligt långsamt framför nosen och rent av stanna upp helt för att servera en alldeles gratis lunch. Om du vill lägga ett lockande doftspår med optimal spridning. Om du vill undvika bottennapp som stör fisket och ofta kostar både lina och drag. Om du vill kunna göra allt det, då ska du åtminstone prova en Bottom Sneaker. Om du inte är intresserad av något av detta så använd precis vad som helst.

Har sett i handboken, men - att fästa betet direkt i övre delen av masten måste väl ändå medföra att gången avsevärt försämras, eller har jag fel? (Patrik Tjörnmark på ”Magasin Mitt Fiske”)

För större rörlighet med flera av Bottom Sneakers beten kan man sätta en ”Wiggle Aid” som länk till masten. (Se bilder i Fiskeguiden) Dessutom kan man ju alltid dra in betet ryckvis vilket med de flesta beten ökar fångsten. Om man jämför en fast montering på Bottom Sneaker med en wobbler eller ett skeddrag som vinglar kraftigt åt sidorna så är naturligtvis rörelsen mera begränsad. Jämför man med jiggar och spinnare är det ingen väsentlig skillnad då framdelen av en jigg i stort sett rör sig rakt fram vid jämn inspinning och bara bakdelen fladdrar. Spinnare rör sig också linjärt och bara skeden snurrar. Båda dessa betestyper fiskar ju bra och en fördel med jämn rörelse kan faktiskt vara att fisken inte missar hugget eller blir krokad på utsidan av huvudet som det ofta blir med kraftigt sidovinglande skeddrag. Biologerna i ”Ceklid”skriver: ”Om man granskar hur en fisk rör sig märker man att huvuddelen av rörelserna sköts av stjärten och bakkroppen”.